tutqunluq

tutqunluq
is.
1. Buludluluq, dumanlılıq; tutqun havanın, göyün vəziyyəti. Göyün üzünü qar havasına məxsus bir tutqunluq bürümüş, şiddətli küləklə qar yağırdı. S. H.. Hər tərəf yaş, duman kimi boz bir tutqunluq içində idi. M. C..
2. Batqınlıq, batıqlıq, boğuqluq (səs haqqında). Valentinanın səsində tutqunluq, yaxud da qondarma bir gümrahlıq duyulsa idi, bəlkə də sözləri bu üç-dörd nəfərdə əks-təsir oyadar(dı). Ə. Ə..
3. məc. Qəmlilik, kədərlilik, məyusluq, pərişanlıq, qəmginlik, pərtlik. Gülyanağın indicə gülümsədiyinə baxmayaraq, sifətindəki tutqunluq, fikir-düşüncənin əksi hələ də qalırdı. Ə. Vəl.. Əlikram daxili narazılığını və tutqunluğunu boğub örtülü saxladı. B. Bayramov.
4. məc. Bir şeydə aydınlığın olmaması; dumanlılıq, qeyri-müəyyənlik. Çar konsulu beynəlxalq vəziyyətin tutqunluğunu hiss etdirməyə çalışırdı. M. S. O..
5. Tutqun şeyin halı; solğunluq. İşığın tutqunluğu. Rəngin tutqunluğu.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • küdurət — ə. 1) bulanıqlıq, tutqunluq; 2) m. qəm, qüssə, kədər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məğmumiyyət — ə. 1) qəmlilik, qüssəlilik; 2) tutqunluq, buludluluq (hava haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bulud — 1. is. 1. Səmada toplanan su buxarı yığını. Ağ buludlar. Qara buludlar. – Gün çıxır, göydə bulud qırmızı rəngə boyanır. A. S.. Günəş parça parça ağarışan buludlar arasından süzüb çıxdıqca, hava daha da istiləşir. M. Hüs.. 2. məc. Təhlükə, qorxu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buludluluq — is. Buludlu olma, tutqunluq, buludlu havanın, göyün halı. Havanın buludluluğu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • duman — is. 1. Atmosferin aşağı təbəqələrində su buxarının toplanması nəticəsində əmələ gələn kəsif, tutqun hava kütləsi; sis. Duman basmaq. Dumandan göz gözü görmür. – Dalğalanan dumanların arasından ay çıxır. A. S.. Damla dənizdən ayrılarsa; Tez buxar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fikirlilik — is. Fikirli adamın halı, fikirli olma; dalğınlıq. Gəmidən çıxaraq sahildə dayandıqları beş on dəqiqə ərzində əsgərlərin açılan çöhrələrində nə isə bir tutqunluq, qeyrimüəyyən bir fikirlilik vardı. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəsiflik — is. Qatılıq, qəlizlik, tutqunluq; qeyri şəffaflıq. Havanın kəsifliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəşəsizlik — is. Məyusluq, bikeflik, tutqunluq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qar — is. Qışda müxtəlif şəkillərdə, ən çox ulduz şəklində yağan və hər tərəfi örtən donmuş ağappaq su kristalcıqları. Qar yağır. Yumşaq qar. Sulu qar. Qar kimi ağ. Qar yığını. – Qar yerin yorğanıdır. (Ata. sözü). Göyün üzünü qar havasına məxsus bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qara — 1. 1. sif. Bütün rənglərin ən tündü, ən tutqunu; his, kömür rəngi (ağ ziddi). // sif. Bu rəngdə olan. Qara boya. Qara saç. Qara at. Qara kostyum. – <Musanın nəvəsi> qara papağını qoydu, əlinin pəncəsi ilə bir az qabağa basdı. Qant.. // sif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”